Notícies ← Altres notícies

El Servei de Consum es nega a investigar Leroy Merlín per discriminar il·legalment una clienta valencianoparlant

L'organisme ignora una reclamació presentada per la Plataforma per la Llengua i trasllada la queixa a l'empresa

El 27 de maig  la Plataforma per la Llengua va presentar una reclamació davant la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per l'actitud d'un treballador de l'empresa Leroy Merlin de Massanassa, que va negar l'atenció en valencià a una clienta que va telefonar a l'establiment. Cal tenir en compte que  la Llei de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris disposa que "les persones consumidores i usuàries tenen dret a utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana".

El 2 de juny, aquest Servei Territorial d'Artesania, Comerç i Consum de la província de València ens va informar que s'havia traslladat la reclamació a Leroy Merlin, perquè fos l'empresa la que prengués mesures pertinents per evitar la situació denunciada. La Plataforma per la Llengua no està conforme amb aquesta resposta i ha presentat unes al·legacions davant d'aquest organisme.

Segons l'article 35 de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris sobre «actuacions de protecció», les administracions públiques valencianes estan obligades a desenvolupar les actuacions administratives o judicials necessàries per garantir la protecció efectiva dels drets dels consumidors i usuaris i, a més, han d'instruir i resoldre els procediments sancionadors de les infraccions en matèria de consum. Per tant, pertoca a aquest Servei de Consum obrir un expedient sancionador per infracció a l'empresa Leroy Merlin.

L'Estatut dels Consumidors i Usuaris preveu un règim sancionador per diferents infraccions lleus, que podrien ser d'aplicació davant d'una vulneració dels drets d'una consumidora, com és el cas de la dona a qui se li va negar l'atenció en valencià per un treballador de Leroy Merlin.

A la Plataforma per la Llengua volem denunciar que la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum no ha fet cap actuació per investigar els fets que vam posar en el seu coneixement, i a més ha defugit les seves obligacions en la defensa dels consumidors i usuaris valencians. En aquest cas, no es pot delegar en Leroy Merlin avaluar l'incompliment del dret d'una consumidora,  perquè l'empresa és la part infractora i no pot ser alhora jutge i part.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin