Notícies ← Altres notícies

Aconseguim que el cicle Cinema entre Palmeres de Castelldefels incorpori pel·lícules en català

En les dues últimes edicions del cicle de cinema, l'Ajuntament de Castelldefels no havia incorporat cap pel·lícula en català malgrat que hi havia les versions doblades ja disponibles i pagades amb diners públics

El cartell d'enguany compta ara amb quatre films doblats en llengua catalana

Plataforma per la Llengua ha aconseguit que l'Ajuntament de Castelldefels incorpori pel·lícules doblades al català en la programació del cicle anual "Cinema entre Palmeres", organitzat pel consistori del municipi.

L'any passat, l'ONG del català, a instàncies d'una queixa presentada per una veïna de Castelldefels, va demanar explicacions a l'Ajuntament sobre la programació del cicle de cinema, en què no figurava cap pel·lícula doblada al català.  

Plataforma per la Llengua va fer arribar una carta a l'Ajuntament en què exposava que, com a institució pública, estava incomplint l'article 25.1 del Reglament per a l'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Castelldefels: "L'Ajuntament de Castelldefels ha de fomentar l'ús del català en la publicitat que es fa en la via pública i en les activitats laborals, professionals, mercantils, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altra mena, d'àmbit municipal".

El fet de no incloure cap pel·lícula en català també representava un incompliment del deure que tenen totes les institucions públiques d'impulsar l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits, tal com marca l'article 37.2 de la Llei de Política Lingüística: "El Govern de la Generalitat i les corporacions locals, en l'àmbit de les competències respectives, han de fomentar la imatge pública i l'ús del català [...]". La situació s'agreujava, a més, pel fet que 3 de les 9 pel·lícules programades ja comptaven amb una versió doblada en llengua catalana pagada per la Generalitat de Catalunya.

L'Ajuntament va argumentar que la seva elecció responia al fet que l'activitat estava adreçada al turisme i, per tant, que el públic a qui anava dirigit era majoritàriament de fora de l'àmbit lingüístic català. Tanmateix, el consistori de Castelldefels va respondre que reflexionaria sobre la política lingüística del cicle de cinema a l'aire lliure. Finalment, enguany ha decidit esmenar la situació i incorporar al cartell la versió en català  de totes aquelles pel·lícules que ja disposen d'una versió doblada en llengua catalana. L'Ajuntament, a més, inclourà els subtítols en anglès disponibles de totes les pel·lícules que es projectin per a qui no entengui ni català ni castellà.   

Si bé és cert que el fet de programar quatre pel·lícules en català, després que el 2019 i el 2020 no n'hi hagués cap, significa un pas endavant, també ho és que les pel·lícules en català encara representen una minoria entre els films programats en aquest cicle de cinema, Tan sols ho són 4 de 9. Plataforma per la Llengua espera que en futures edicions el cicle de "Cinema entre Palmeres" augmenti la proporció de pel·lícules programades en català.

La situació actual d'emergència lingüística també afecta el sector audiovisual. A Catalunya, segons la Llei 20/2010 del cinema de Catalunya, el 25% de les pel·lícules comercials projectades als cinemes han de ser en català, una xifra que el 2018 només va ser del 2,1%. Aquest incompliment de la Llei del Cinema és només un dels motius pels quals Plataforma per la Llengua va engegar a principis d'aquest any la campanya "Més Audiovisual", que presenta un decàleg de mesures a favor de la llengua al sector audiovisual.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin