Notícies ← Altres notícies

Un socorrista de Calp maltracta una banyista per parlar valencià

Plataforma per la Llengua presenta una reclamació a l'Oficina de Drets Lingüístics i demana a l'Ajuntament de Calp que sancione el socorrista

El dia 1 d'agost, a la platja de la Fossa de Calp, les fonts per a rentar-se els peus no funcionaven i la senyora Paula ho va comentar en valencià a un socorrista, que li va respondre en un to violent: «¡En castellano, señora!». Paula li va explicar el seu dret a parlar valencià, va considerar que era un maleducat i se'n va anar. El socorrista va seguir la senyora i li va continuar cridant: «¡Sinvergüenza! ¡En castellano! ¡Que no tiene vergüenza!». Plataforma per la Llengua ha presentat una reclamació davant l'Oficina de Drets Lingüístics per l'actitud del socorrista i ha demanat a l'Ajuntament de Calp aplicar una sanció d'acord amb el contracte de l'empresa concessionària del servei. Cal recordar que l'ús normal del valencià està reconegut per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i per la Llei 4/1983 d'Ús i Ensenyament del Valencià, que proclama el valencià com a «llengua pròpia de la Comunitat Valenciana» i, per tant, també de l'administració local. 

A més, l'article 28 de la Llei 4/1983 determina que els ens públics, entre els quals cal incloure l'Ajuntament de Calp, han de fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents de l'administració. Cal destacar que el valencià és la llengua pròpia i tradicional de Calp i la llengua utilitzada per molts dels seus veïns (per bé que la majoria de residents del terme municipal són estrangers). Conseqüentment, està inclòs dins dels termes municipals de predomini lingüístic valencià, segons Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià.

Però a més, existeixen unes «Obligacions i drets de les parts», d'acord amb el contracte de prestació de serveis per al salvament, socorrisme i transport sanitari a les platges de Calp. Entre les obligacions de l'empresa concessionària es considera com a «falta greu»: «n) Maltractar de paraula o obra els usuaris del servei», fet que de manera evident es va produir en el cas de la banyista de la platja de la Fossa de Calp, el passat 1 d'agost. Igualment, aquest contracte per servei de socorrisme a Calp determina que els incompliments greus del concessionari poden ser sancionats amb multa de 3.001 a 15.000 euros.

El dret de la ciutadania a l'ús del valencià i el deure a l'atenció en la llengua pròpia es manté en el cas d'empreses concessionàries de l'administració pública. L'incompliment dels drets de la ciutadania per part d'un treballador d'una empresa concessionària de l'Ajuntament de Calp, representa un acte de maltracte i d'insult i pot ser penalitzat com a «falta greu». 

En el mateix sentit, cal considerar la recent resolució del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, que recomana a l'Ajuntament de Calp que garantisca «el dret dels ciutadans i de les ciutadanes a dirigir-se a l'Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua que han utilitzat, en aplicació de l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de conformitat amb el principi d'antiformalisme, senzillesa i eficàcia que ha de presidir totes les actuacions administratives».

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin