Notícies ← Altres notícies

La cap de Correus de Petrer a una clienta: “Parlar valencià és signe de mala educació”

Plataforma per la Llengua ha enviat una reclamació a l'Oficina de Drets Lingüístics perquè es garantisca l'atenció en la llengua pròpia del territori.

L'agost passat una senyora va ser discriminada en dues ocasions pel fet de parlar valencià a la sucursal de Correus de Petrer (Vinalopó Mitjà). La cap de l'oficina de Correus va retreure en públic a la ciutadana que parlés en valencià i va voler obligar-la a parlar castellà. El segon cop que va ser discriminada, la treballadora fins i tot va afirmar que "parlar valencià és signe de mala educació". Després de demanar a una altra companya de l'oficina que atengués la clienta, des de lluny va continuar increpant la ciutadana per parlar valencià.

Plataforma per la Llengua ha demanat a l'Oficina de Drets Lingüístics que s'adrece a la direcció de l'oficina de Correus de Petrer per garantir l'atenció oral en valencià. Igualment l'entitat ha demanat a l'oficina de Correus de Petrer respectar els drets lingüístics i evitar qualsevol forma de discriminació lingüística.

Correus és una empresa que funciona segons el dret públic. Per llei, en el sector públic cal garantir l'atenció oral i per escrit al ciutadà en una llengua oficial. Així ho diu l'article 54.11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que imposa un deure als treballadors del sector públic: «garantiran l'atenció al ciutadà en la llengua que aquest sol·licite, sempre que siga oficial en el territori». Cap treballador públic no pot exigir als ciutadans que no parlen en una llengua oficial, com és el cas del valencià, ni pot privar-los d'un servei per aquesta raó.

La Llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià, explicita els drets que emparen la ciutadania, i que varen ser vulnerats a la sucursal de Correus de Petrer. En concret, l'article 3 afirma que les persones tenen dret a expressar-se en valencià, sense cap forma de discriminació o exigència de traducció. L'ús normal del valencià i la garantia d'ús de la llengua pròpia formen part dels valors col·lectius que s'han de promoure des d'una corporació de dret públic.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin