Notícies de Plataforma per la Llengua ← Altres notícies

Demanem l'aprovació imminent d'un decret que garantisca una capacitació real en valencià dels funcionaris

Plataforma per la Llengua considera necessari que el cos superior (A1) i el cos de gestió (A2) acrediten un nivell C1, tal com ara es fa a Catalunya, les Illes Balears o Galícia

Tot i que 7 de cada 8 funcionaris disposen d'acreditació de valencià, el 30% no el parlen mai i més del 40% no l'escriuen mai

La Conselleria de Justícia ha presentat l'informe previ a l'aprovació del decret que reglamentarà l'aplicació de la competència lingüística en valencià per al funcionariat de la Generalitat. Aquest decret ha de reglamentar l'article 62 de la Llei 4/2021 de la Funció Pública Valenciana, que regula els requisits per a l'accés a l'ocupació pública, entre els quals s'inclou acreditar la competència lingüística en el coneixement del valencià dels funcionaris, respectant el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d'exigència i les funcions corresponents.

Plataforma per la Llengua considera imprescindible que s'aprove aquest decret però reclama que alguns grups del cos funcionarial estiguen  obligats a acreditar el C1 de valencià. Cal tindre en compte que a Catalunya, les Illes Balears i Galícia el cos superior (A1) i el cos de gestió (A2) acrediten un nivell C1, de fet, fins i tot als cossos B i C1 se'ls demana competència de suficiència (C1) en català o en gallec, en la majoria de professions.

Segons l'informe presentat, tots els futurs funcionaris en tindrien prou amb el B2, que és el nivell bàsic de llengua que obté tothom que passa pel sistema educatiu valencià. L'entitat considera inacceptable que no es demane un nivell de capacitació en valencià de C1 i només es demane un B2 per als alts funcionaris dels cossos A1 i A2, on s'inclouen advocats, administratius i caps de servei. Això significaria que no hi hauria cap garantia d'un funcionament en valencià en aquest sector administratiu. El nivell B2, abans anomenat Elemental, determina un nivell bàsic de coneixement lingüístic oral i escrit, i no demostra cap competència suficient en valencià estàndard.

Plataforma per la Llengua considera que la competència lingüística en valencià necessita garanties d'ús real. Segons l'estudi sobre Ús del valencià en l'administració de la Generalitat, realitzat el 2016, un 87,4% dels funcionaris disposaven d'alguna acreditació de capacitació en valencià. Malgrat açò, el 24,3% del funcionariat afirmava que responia en castellà als ciutadans que se li adreçaven en valencià (de fet, un 30,7% del funcionariat afirmava no parlar mai en valencià a la ciutadania) i un 28% afirmava contestar en castellà a usuaris que hagueren presentat escrits en valencià (de fet, un  41,6% dels funcionaris afirmava que escrivia sempre la documentació en castellà i no mai en valencià). Aquestes dades demostren, actualment, la manca d'un ús normal i general del valencià en bona part del funcionariat.

Cal recordar que han passat trenta-cinc anys des de l'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, i que a hores d'ara la capacitació lingüística del funcionariat hauria de ser un fet normal i general. De fet, actualment, un alt percentatge de treballadors de la Generalitat disposa d'una titulació en C1 -l'antic nivell Mitjà- i el seu requisit, amb una xicoteta moratòria, ja havia estat negociat amb els sindicats. Per tant no és acceptable que no es continue amb eixe criteri a partir d'ara, sobretot tenint en compte que els funcionaris que accedeixen al nivell A1 o A 2 tenen un títol universitari..

El nivell C1, anomenat justament «domini funcional efectiu», és el que acredita que el seu posseïdor té un domini general de l'idioma, i que pot realitzar una activitat lingüística efectiva, en qualsevol situació comunicativa, tant oralment com per escrit. Plataforma per la Llengua considera inacceptable que a persones amb titulació universitària no se'ls demane una competència lingüística en valencià corresponent a eixe nivell de formació. A banda d'aquesta proposta, l'entitat demana que es revise el sistema de capacitació lingüística en valencià que s'atorga per part del sistema educatiu.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin