Notícies ← Altres notícies

Dos terços de la programació de 8TV s’emeten en llengua castellana

La Plataforma per la Llengua ha realitzat un estudi  sobre els usos lingüístics en els canals privats de TDT d'àmbit català que posa de manifest la presència minoritària de la llengua catalana en dos d'aquests canals: 8TV i RAC105 TV. Contràriament, Barça TV compta amb una política exemplar en relació a l'ús de la llengua catalana: el 100% de la programació és en llengua catalana.

L'any 2003 la Generalitat de Catalunya va convocar un concurs públic per explotar un canal privat de concessió de TDT, que va guanyar Emissions Digitals de Catalunya, propietat del Grupo Godó. Un dels objectius de la Generalitat de Catalunya a l'hora d'impulsar un concurs per concedir l'explotació d'un canal múltiple digital de TDT d'abast català a la iniciativa privada era el foment de la presència de la llengua catalana en l'àmbit audiovisual. Tanmateix, els resultats obtinguts en l'estudi de la Plataforma per la Llengua mostren la preeminència de la llengua castellana en la programació de 8TV i l'escassa presència de cançons interpretades en llengua catalana a RAC105 TV.

En el cas de 8TV, l'estudi analitza els usos lingüístics de la programació durant tota una setmana. Els resultats permeten visualitzar que tan sols el 36,5% del temps de programació s'emet en llengua catalana, mentre que el 63,5% restant és en llengua castellana. Segons la tipologia del programa s'observen diferències significatives: així, els magazines, noticiaris i programes infantils s'emeten íntegrament en català, mentre que les sèries, pel·lícules i els programes de televenda són majoritàriament en llengua castellana.

L'estudi també analitza els usos lingüístics de la programació d'aquesta cadena en l'horari de prime time nocturn, i la presència del català en aquesta franja horària encara és mes baixa: només el 25,8% del temps de programació és en català. Per tant, en els horaris de màxima audiència la presència del català encara és menor.

En relació al canal dedicat a continguts musicals, RAC105 TV, l'estudi analitza els usos lingüístics de les cançons interpretades en els horaris de prime time, en què es constata la forta preeminència de les cançons cantades en llengua anglesa, que representen el 79,2% del total de les peces musicals. En canvi, les cançons en llengua catalana tan sols representen el 7,8% de cançons emeses en prime time, un valor molt inferior al 25% de cançons interpretades en català que marca la Llei 1/1998 de política lingüística. En aquest sentit, el Consell Audiovisual de Catalunya hauria d'analitzar la programació d'aquesta cadena durant un dia sencer per tal d'avaluar si s'acompleix la normativa legal vigent.

Contràriament, el tercer canal analitzat del múltiplex gestionat per Emissions Digitals de Catalunya, Barça TV, té una política d'usos lingüístics en relació al català exemplar: el 100% de la programació analitzada té el català com a llengua vehicular.

La Plataforma per la Llengua alerta que l'escassa presència de la llengua catalana en dos dels tres canals analitzats suposa una oportunitat perduda per normalitzar la llengua catalana en l'àmbit dels mitjans audiovisuals de caràcter privat. Cal, doncs, un esforç conjunt entre el Govern de la Generalitat, el Consell Audiovisual de Catalunya i el sector audiovisual català per tal de garantir que els teleespectadors catalans puguin disposar d'una oferta significativa de mitjans audiovisuals en llengua catalana. Cal recordar que, avui per avui, la cadena líder d'audiència a Catalunya, TV3,  emet el 100% de la programació en llengua catalana, fet que demostra la demanda de continguts audiovisuals en català. En aquest sentit, la implementació de la TDT és una oportunitat única per consolidar un espai comunicatiu català i en català.

Vegeu l'estudi a: http://www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/66

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram