Manifest pel joc i el lleure en català

Manifest que la Plataforma per la Llengua declararà el divendres 22 de novembre en el transcurs de l'11a Festa pel Joc i el Lleure en Català:

Manifest de Plataforma per la Llengua

Des de fa tres-cents anys la nostra llengua pateix la injustícia de la repressió i la inclemència de la desprotecció. En aquest context secular de prohibicions, sols el coratge, la determinació i la tossuderia dels catalans ha impedit que la nostra llengua desaparegués.

Però també avui des de diversos estaments es continua actuant amb l'objectiu de reduir l'ús de l'idioma català per a aconseguir-ne finalment l'aniquilació.

D'un temps ençà, però, se'n constata una certa recuperació, atribuïble només al paper de les institucions, la força del teixit associatiu i el compromís individual de les persones amb el procés de normalització lingüística.

Tanmateix això no és un triomf; solament és l'inici del camí que ens ha de portar a la plena normalització de la nostra llengua, normalització que passa perquè els jutges, els notaris, els rètols, les cartes dels restaurants, les empreses, els funcionaris públics, els dependents dels grans supermercats, etc., facin servir el  català de forma natural, sense imposicions normatives que en restringeixin l'ús, de manera que tothom qui ho vulgui pugui viure plenament en català: a casa, al carrer, a la feina i a l'escola.

El món de les joguines és el primer contacte que l'infant té amb la cultura de la societat que l'envolta i que serà, durant una gran part de la seva vida, el referent que l'ubicarà i el determinarà a expressar-se en un català correcte. És el primer contacte, al marge de la família i l'escola, que farà que l'infant adopti el català com a forma d'expressió normalitzada, que el català esdevingui la naturalesa del seu món.

Per això és necessari que els nostres infants puguin conviure des de ben petits amb la naturalitat de la llengua catalana, perquè hi tenim dret! I, per tant, cal que fabricants i venedors de joguines impulsin la presència del català en els jocs i joguines.

La negativa dels fabricants que eludeixen l'ús del català argumentant raons econòmiques o de funcionalitat incideix directament en la desnaturalització del nostre país i de la nostra cultura, menysté la societat catalana i afavoreix uns interessos d'altres cultures que, tot i ser respectables, no són els nostres.

Per això:

- Reclamem l'ús del català en les versions i l'etiquetatge de les joguines i en tot el que es relacioni amb el món de l'infant!

- Proclamem la responsabilitat dels industrials d'oferir joguines editades en català als infants de parla catalana! i

- Recomanem als pares i educadors que demanin la presència de joguines en català a les botigues, escoles i espais de joc.

Barcelona, 22 de novembre de 2014