Notícies ← Altres notícies

Denegada la nacionalitat espanyola per fer l’examen en català

Mig any de la nova llei de nacionalitat que discrimina el català i amb ciutadans que en pateixen les conseqüències.

pateixen les conseqüències

Aquest divendres 15 d'abril fa mig any de l'entrada en vigor de la llei. Com ja va denunciar la Plataforma per la Llengua, la Llei 19/2015 exigeix el castellà com a única llengua indispensable per a l'obtenció de la nacionalitat i obliga a fer un examen en aquesta llengua. Això no és només un fet teòric sinó que ja s'han donat casos de denegació de la nacionalitat per fer l'examen en català. Aquest és el cas, aquest abril, d'AMS, a qui ha donat suport la Plataforma per la Llengua. És d'origen brasiler i des de fa deu anys viu a Catalunya i fa feina en tasques altament qualificades com a consultor empresarial. Parla perfectament el català i el castellà, però va decidir contestar les preguntes de l'examen en català. Tot i que les autoritats justifiquen que li manquen també coneixements sobre les institucions espanyoles, una de les raons és que «escribe y lee con dificultad la lengua española», bo i admetent només la llengua castellana com a espanyola. Segons AMS, aquesta és la causa real de la denegació de la nacionalitat. De fet, tot i que al document de denegació es parla de manca de «conocimento de las Instituciones, costumbres y adaptación al modo y estilo de vida españoles», només ho exemplifica amb dues preguntes errades.

Espanya és un cas excepcional dins les democràcies amb llengües de les dimensions i percentatges del català. En tots els casos les diverses llengües del territori comparables al català són plenament vàlides per obtenir la nacionalitat. Així passa a Suïssa, Bèlgica, Finlàndia, Canadà... Fins i tot a la Gran Bretanya des del 1981, per la llei britànica de nacionalitat, s'hi pot accedir a partir dels coneixements d'una de les llengües pròpies del país, com el gaèlic escocès o el gal·lès, sense necessitat de saber anglès.

Textualment, la llei espanyola diu:

«La acreditación del suficiente grado de integración en la sociedad española requerirá la superación de dos pruebas.

La primera prueba acreditará un conocimiento básico de la lengua española, nivel A2 o superior, del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa, mediante la superación de un examen para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior. Los solicitantes nacionales de países o territorios en que el español sea el idioma oficial estarán exentos de esta prueba

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Linkedin
  • Whatsapp
  • Telegram