Notícies ← Altres notícies

La Generalitat de Catalunya aprova un nou acord de contractació que recull les reiterades peticions de la Plataforma per la Llengua

El conveni inclou l'ús del català en la contractació pública amb especial èmfasi en l'àmbit de les tecnologies digitals

L'acord s'afegeix a les diverses mesures anteriors per una compra responsable en matèria lingüística, bo i començant per l'article 30 de la Llei 1/1998 de política lingüística, els compromisos assumits amb la Plataforma per la Llengua amb la campanya A Taula (amb la culminació del 'Compromís de Girona' del 2010), l'Acord de Govern del 4 de febrer del 2003, l'Acord de Govern del 30 de novembre del 2004, l'Acord de Govern del 20 de juny del 2017 i les diverses mocions del Parlament, arran de les demandes també de la Plataforma per la Llengua, que instaven el Govern a aplicar els compromisos i la llei.

Tot i els molts compromisos i allò que estableix la normativa, la Plataforma per la Llengua encara, a dia d'avui, denuncia els reiterats incompliments en les contractacions recents per part de la Generalitat de Catalunya. Així, per exemple, després de l'anàlisi -realitzada per Plataforma per la Llengua al desembre del 2018- de productes de bars, restaurants i màquines expenedores d'hospitals, dependències del Departament de Cultura i de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, l'ONG del català  comprovava com els productes distribuïts no estaven etiquetats en català, sovint amb contractes que esquivaven la mateixa llei per evitar el compliment de l'esperit i els objectius de la normativa. Es van comunicar aquestes incidències al Govern així com els reiterats incompliments en la contractació de vehicles per a la policia, agents rurals, sanitat i altres.

Aquest acord va més enllà d'una lectura estricta de la llei per ampliar el ventall del tipus de contractació «amb l'addició de noves mesures als acords abans esmentats». D'altra banda, més enllà dels contactes amb els responsables de contractacions i els departaments afectats, la Plataforma per la Llengua també va insistir al Govern de la necessitat de ser més específics en l'àmbit de la interacció per veu en les noves tecnologies i les pantalles i comunicacions digitals i, de manera especial, en l'adquisició de vehicles. Aquest acord recull precisament aquests aspectes.

Les claus de l'acord

Què comporta, entre altres aspectes, l'acord? Doncs que a partir d'ara:

-Les instruccions dels aparells de tecnologia digital, com per exemple les instruccions de funcionament d'un navegador o pantalla per al cotxe, seran necessàriament en català si han de ser contractats per la Generalitat de Catalunya. En aquests casos, no només cal que entre les opcions del dispositiu, pantalla, veu, navegació o aplicació hi hagi l'opció en català, sinó que aquesta opció ha de venir configurada per defecte quan l'adquireixi la Generalitat de Catalunya.

-El català ha de ser una de les llengües del funcionament de les pantalles o assistents de veu en aquells productes contractats per la Generalitat de Catalunya.

-Els productes distribuïts en les màquines de venda contractades per la Generalitat de Catalunya o a través de les empreses concessionàries han de tenir l'etiquetatge almenys en català. Això inclouria màquines de begudes, aliments, etc., de Ferrocarrils de la Generalitat, hospitals, museus, teatres, estacions d'esquí, dependències del Govern...

-Els textos i la cartografia inclosos en els serveis contractats han de fer servir la toponímia oficial de Catalunya, en català o occità.

Només es permetrà no complir aquests requisits de manera excepcional si no existeixen al mercat productes o serveis disponibles en català. Tanmateix, aquest punt es considera extrem i «haurà de justificar-se expressament a la proposta d'adjudicació».

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin