Notícies ← Altres notícies

Editem un fullet per recordar els principals drets lingüístics a les notaries

El document vol orientar els usuaris sobre les seves actituds lingüístiques i els seus drets quan es dirigeixi a una oficina notarial.

La Plataforma per la Llengua ha editat un fullet que farà arribar a les notaries, als col·legis d'advocats, a les associacions de consumidors i a altres col·lectius interessats per recordar als usuaris els seus drets lingüístics.

Així, si una persona ha d'anar a la notaria o al registre ha de tenir en compte, per exemple, que pot demanar la traducció d'una escriptura del castellà al català sense cap cost addicional i que, a més, si vol el document en català i no li ho pregunten, l'ha de demanar sempre perquè és el seu dret.

Cal tenir present que tant l'Estatut de Catalunya com la Llei de política lingüística reconeixen que els documents públics s'han de redactar en la llengua oficial que esculli el client, fet que cal demanar i no pressuposar. Però, a més, si hi ha més d'un client per a un document i no hi ha acord pel que fa a la llengua, s'hauran de redactar en ambdues llengües oficials. De fet, els despatxos de notaris i registradors han d'estar en condicions d'atendre els ciutadans tant en català com en castellà.

També és important tenir present que els notaris, per accedir a un lloc de treball a Catalunya acrediten que la seva oficina podrà treballar en català. Si ells no acrediten personalment un nivell de suficiència (C1), es comprometen de manera vinculant a garantir que algú de la seva oficina sí que l'acredita.

El fullet també sintetitza les principals dades de L'estudi sobre usos lingüístics a les oficines notarials, elaborat per l'ONG del català l'any 2018 i que evidenciava un ús molt baix del català en els documents perquè de forma majoritària els documents s'emeten per defecte en castellà sense preguntar al client en quina llengua vol que se li redactin. Així ho constata la mostra en què el 68 % dels clients de les oficines notarials assegurava que no se'ls ha ofert la possibilitat de triar la llengua de l'escriptura notarial. En canvi, més de la meitat de catalanoparlants trien rebre l'escriptura en català quan se'ls dona aquesta 'opció.

Amb aquest fullet la Plataforma per la Llengua busca impulsar l'ús del català i el coneixement dels drets dels usuaris quan van a la notaria. Precisament, després de publicar aquest estudi, els documents notarials en català van créixer respecte a l'any 2017. En concret, n'hi hagué 5.004 més (+6,1 %), segons dades del Col·legi de Notaris de Catalunya.

Comparteix

  • Twitter
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Linkedin