Cultura, lleure i joventut

L'àmbit de Cultura, lleure i joventut té com a objectiu principal treballar per a normalitzar el català en els sectors cultural i audiovisual, del joc i el lleure, i el sector juvenil. Pretenem generar idees i dinàmiques que permetin potenciar l'ús del català especialment en aquells espais amb menys oferta, i així mateix, incidir en la població juvenil menys sensibilitzada per aquesta qüestió. També vetllem perquè l'administració i els poders públics desenvolupin i/o apliquin mesures d'ús de la llengua catalana en els àmbits de la cultura, l'audiovisual i en l'etiquetatge dels jocs i les joguines, d'acord amb els estàndards propis de les comunitats lingüístiques comparables a la nostra (Quebec, Letònia, Bèlgica, Finlàndia, etc.).

Línies de treball:

Cultura i audiovisual

Objectiu: actuem per la propagació de la llengua catalana en el món cultural i audiovisual, i molt especialment en el cinema doblat, subtitulat o en versió original en català. Així mateix, actuem per un intercanvi habitual i generalitzat de les creacions culturals entre els diferents territoris de parla catalana i per la reciprocitat total dels mitjans audiovisuals en català.

Joc i lleure

Objectiu: maldem perquè aquells espais que ofereixen una situació avantatjosa per a l'aprenentatge de la llengua - ja que s'adquireix d'una manera natural i espontània - siguin en català. Incidim en els jocs i joguines, especialment en l'àmbit l'etiquetatge, les instruccions o en els mateixos continguts (entre els quals s'hi inclouen les versions en català dels videojocs).

Joventut

Objectiu: ens orientem a cercar fórmules que cridin l'atenció i donin una imatge fresca i lúdica de la llengua per influir en l'adopció del català com a llengua d'ús habitual entre aquest sector de la població. Concretament, ens centrem en els espais d'oci nocturn i, també, a promoure el voluntariat lingüístic. Així mateix, actuem en espais esportius, en els quals el sector juvenil hi és present de manera important.

Consulta les memòries d'activitats anuals