Cultura, lleure i joventut

L'àmbit de Cultura, lleure i joventut té com a objectiu principal treballar per a normalitzar el català en els sectors cultural i audiovisual, del joc i el lleure, i el sector juvenil. Pretenem generar idees i dinàmiques que permetin potenciar l'ús del català especialment en aquells espais amb menys oferta, i així mateix, incidir en la població juvenil menys sensibilitzada per aquesta qüestió. També vetllem perquè l'administració i els poders públics desenvolupin i/o apliquin mesures d'ús de la llengua catalana en els àmbits de la cultura, l'audiovisual i en l'etiquetatge dels jocs i les joguines, d'acord amb els estàndards propis de les comunitats lingüístiques comparables a la nostra (Quebec, Letònia, Bèlgica, Finlàndia, etc.).

Línies de treball:

Cultura i audiovisual

Objectiu: actuem per la propagació de la llengua catalana en el món cultural i audiovisual, i molt especialment en el cinema doblat, subtitulat o en versió original en català. Així mateix, actuem per un intercanvi habitual i generalitzat de les creacions culturals entre els diferents territoris de parla catalana i per la reciprocitat total dels mitjans audiovisuals en català.

Joc i lleure

Objectiu: maldem perquè aquells espais que ofereixen una situació avantatjosa per a l'aprenentatge de la llengua - ja que s'adquireix d'una manera natural i espontània - siguin en català. Incidim en els jocs i joguines, especialment en l'àmbit l'etiquetatge, les instruccions o en els mateixos continguts (entre els quals s'hi inclouen les versions en català dels videojocs).

Joventut

Objectiu: ens orientem a cercar fórmules que cridin l'atenció i donin una imatge fresca i lúdica de la llengua per influir en l'adopció del català com a llengua d'ús habitual entre aquest sector de la població. Concretament, ens centrem en els espais d'oci nocturn i, també, a promoure el voluntariat lingüístic. Així mateix, actuem en espais esportius, en els quals el sector juvenil hi és present de manera important.

Què hem fet?

Vegeu la memòria d'activitats anual de la Plataforma per la Llengua: