Arrelament i cohesió social

L'eix d'arrelament i cohesió social de la Plataforma per la Llengua parteix de la necessitat de fer projectes i actuacions enfocats a l'arrelament de les persones d'origen nouvingut. Tot i que la societat catalana hagi viscut més d'un període d'arribada de persones d'altres indrets, és indubtable que l'onada migratòria de l'any 2000 és la que més ha transformat el país. Aquesta data, però, comença a ser llunyana, de manera que creiem que, estratègicament, cal sobrepassar l'enfocament estrictament lligat a l'acollida i potenciar l'arrelament social entès com el sentiment de pertinença i identitat , tant amb l'entorn més proper com amb les entitats del territori.

L'objectiu general d'aquest àmbit és fer de la llengua catalana l'eix vertebrador i el punt de trobada de la diversitat social, ètnica i cultural de la nostra societat, que permeti de contribuir a l'arrelament i a la cohesió social.

Línies de treball:

Arrelament i participació ciutadana

Objectiu: Enfortir les xarxes veïnals que vertebren la vida quotidiana perquè incorporin el català com a llengua de comunicació i cohesió en el seu dia a dia.

Administració pública

Objectiu: Treball perquè el desenvolupament normatiu que afecti la llengua catalana sigui el màxim ambiciós i respecti, escrupolosament, els drets lingüístics dels ciutadans.

Catalanoparlants d'adopció

Objectiu: Fer visible que l'adquisició de la llengua catalana sigui entesa com a d'identificació amb tot un vessant social per tal que tothom pugui ser considerat ciutadà, independentment del seu origen lingüístic.

Cohesió de l'entorn social

Objectiu: Oferir la llengua catalana com a punt de trobada en els diferents espais d'un mateix barri i com a element clau per obrir fronteres, en el marc de la interrelació de valors i persones.

Agents de l'àmbit laboral

Objectiu: Potenciar la dimensió identificadora entre llengua i marca, i reconèixer la pluralitat lingüística del nostre entorn laboral integrant les llengües d'origen dels treballadors.

Transmissió del discurs i argumentari

Objectiu: Impulsar la transmissió d'experiències que creiem que poden ser útils per a tercers.

Consulta les memòries d'activitats anuals